COFOLI BOR 150

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI Bor 150  có chứa hàm lượng Bo đậm đặc để ngăn ngừa và bổ sung kịp thời sự thiếu hụt Bo ở cây trồng
  • Kích thích ra hoa tập trung, tăng đậu trái, chống rụng hoa và trái non 
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp

Components

Components

Boron (B) 150.000 mg/l
pH H2O 7
Proportion 1,36

Dùng để bón lá cho hồ tiêu, cà phê, cây ăn trái, lúa, rau ăn quả, hoa.

Liều lượng: 25-40 ml/bình 20 lít, 30-45 ml/bình 25 lít, 250-400 ml/phuy 200 lít nước.

Giai đoạn bón: Phun trước khi ra hoa, sau thụ phấn, đậu trái non.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 CHUNG CHI PHONG THI NGHIEM DAT CHUAN VILAS 1207.pdf Download

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI Bor 150  có chứa hàm lượng Bo đậm đặc để ngăn ngừa và bổ sung kịp thời sự thiếu hụt Bo ở cây trồng
  • Kích thích ra hoa tập trung, tăng đậu trái, chống rụng hoa và trái non 
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp