CON CÒ COFOLI BOR150

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI Bor 150  có chứa hàm lượng Bo đậm đặc để ngăn ngừa và bổ sung kịp thời sự thiếu hụt Bo ở cây trồng
  • Kích thích ra hoa tập trung, tăng đậu trái, chống rụng hoa và trái non 
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp

Thành phần

Phân bón lá COFOLI nhập khẩu chứa các thành phần dinh dưỡng

Bo (B) 150.000 mg/l
pHH2O 7
Tỷ trọng 1,36

Dùng để bón lá cho hồ tiêu, cà phê, cây ăn trái, lúa, rau ăn quả, hoa.

Liều lượng: 25-40 ml/bình 20 lít, 30-45 ml/bình 25 lít, 250-400 ml/phuy 200 lít nước.

Giai đoạn bón: Phun trước khi ra hoa, sau thụ phấn, đậu trái non.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI Bor 150  có chứa hàm lượng Bo đậm đặc để ngăn ngừa và bổ sung kịp thời sự thiếu hụt Bo ở cây trồng
  • Kích thích ra hoa tập trung, tăng đậu trái, chống rụng hoa và trái non 
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp

  • youtube
  • phone
  • facebook