Tổng số nhân viên: 529

Tổng Giám Đốc

 • Phó Tổng Giám Đốc - Giám Đốc Thương Mại

  • BP Xuất Nhập Khẩu
  • BP Quan Hệ Công Chúng
  • BP Kinh Doanh Phía Nam
  • BP Tiếp Thị
  • BP Thuốc Trừ Sâu
  • BP Nghiên Cứu & Phát Triển
  • BP XNK CN Phía Nam
  • BP Thiết Kế
  • BP Kinh Doanh Phía Bắc
  • CN Hải Phòng
 • Bộ Phận Cây Trồng

  • BP Kho TBN
  • BP Kế Hoạch
  • BP Sản Xuất
  • BP Bảo Trì
  • BP QC
  • BP FIP
  • BP Thí Nghiệm
  • BP RM
  • BP HSE
 • Bộ Phận Tài Chính & Kế Toán

  • BP Nhân Sự
  • BP Kế Toán
  • BP Công Nghệ Thông Tin
 • Bộ Phận Đấu Thầu

 • youtube
 • phone
 • facebook