KOSZON NEW

 • Là thuốc đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá) gây hại lá lúa, bệnh đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) gây hại trên bông lúa.
 • Là thuốc trừ nấm có tính chất nội hấp cao, được hấp thu nhanh chóng vào cây trồng sau khi phun.
 • Khối lượng tịnh: 100g.

Thành phần

Hoạt chất:

 • TRICYCLAZOLE 75% (w/w).
 • Phụ gia 25% (w/w).

Lúa: đạo ôn

 + Liều lượng: 23-31g /bình 25 lít.

 + Dùng 400g thuốc/ha.

 + Lượng nước pha: 400 lít/ha.

 + Phun khi bệnh chớm xuất hiện.

Thời gian cách ly: Không sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

 • Khó bị rửa trôi, hiệu lực kéo dài.
 • Được hấp thụ nhanh chóng vào cây trồng sau khi phun.
 • Rất an toàn cho cây trồng.

 • youtube
 • phone
 • facebook