Co-ManCy

 • Tác động tiếp xúc lưu dẫn mạnh.
 • Ngăn chặn nấm bệnh xâm nhập và gây hại.
 • Hạn chế tính kháng của nấm bệnh.
 • Giúp cây xanh tốt, khỏe mạnh.
 • Khối lượng tịnh: 500g

Thành phần

Hoạt chất:

 • Mancozeb 84%.
 • Gymoxanil: 8%.

Đối tượng: hồ tiêu

Bệnh gây hại: chết nhanh

 + Liều dùng: Pha nồng độ 0,3% (pha 30g cho 10L nước).

 + Phun lên lá hoặc tưới vào gốc (4-5 L/gốc).

 + Xử lý khi bệnh chớm xuất hiện, tỉ lệ bệnh khoảng 5%.

 + Phun ướt đẫm cây.

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

 • Ngăn chặn nấm bệnh xâm nhập và gây hại cho cây trồng.
 • Hỗ trợ cây phát triển xanh tốt, khỏe mạnh.

 • youtube
 • phone
 • facebook