Co-Snail 700WP

 • Thuốc dạng hạt đặc trị ốc bươu vàng gây hại trên lúa.
 • Thuốc được sản xuất ở dạng bã mồi có chứa chất dẫn dụ ốc đến ăn và chết.
 • Tiết kiệm công lao động và an toàn cho môi trường.
 • Khối lượng tịnh: 70g.

Thành phần

Hoạt chất:

 • Niclosamide: 700 g/kg
 • Chất phụ gia: 300 g/kg

 • Liều lượng: 250-300 g/ha.
 • Lượng nước phun: 320-400 lit/ha.
 • Phun thuốc sau khi sạ 15 ngày.
 • Phun thành từng cụm ở những nơi ốc thường tập trung như: dọc theo rãnh thoát nước, chỗ trũng, xung quanh bờ ruộng.
 • Thời gian cách ly: Không xác định

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

 • Là thuốc dạng hạt đặc trị ốc bươu vàng gây hại trên lúa.
 • Tiết kiệm công lao động và an toàn cho môi trường.

 • youtube
 • phone
 • facebook