COFOLI AMINO

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI AMINO có chứa các chất chiết xuất từ rong biển, axit amin từ thảo mộc và polisaccarit, thẩm thấu qua biểu bì lá rất mạnh và lưu dẫn nhanh giúp đưa chất dinh dưỡng rất nhanh đến các tế bào 
  • Kích thích và thúc đẩy cây ra hoa, đậu trái, chống chịu hạn và sâu bệnh
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp

Components

Components

Total Protein(Nts) 2%
Phosphorus(P2O5hh) 11%
Pottasium Effective (K2Ohh) 12%
Amino axít (Aspartic, Threonine, Cystine, Methionine, Tyrocine, Histidine, Arginine, Proline, Glysine, Phenilalanine, Lysine) 25%
Iron (Fe) 100 ppm
Manganese (Mn) 50 ppm
Zync (Zn) 50 ppm
Copper (Cu) 12 ppm
Boron (B) 120 ppm
pH H2O 6,5
Proportion 1,32

Dùng để bón lá cho tiêu, cà phê, cây ăn trái, lúa, rau, hoa.

Liều lượng: 30-60 ml/bình 20 lít, 40-80 ml/bình 25 lít, 300-600 ml/phuy 200 lít.

Giai đoạn bón:

+ Phun trước và sau khi ra hoa, trái phát triển, trái sắp chín.

+ Phun sau khi cây bị khô hạn, nhiễm mặn, ngập úng.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 CHUNG CHI PHONG THI NGHIEM DAT CHUAN VILAS 1207.pdf Download

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI AMINO có chứa các chất chiết xuất từ rong biển, axit amin từ thảo mộc và polisaccarit, thẩm thấu qua biểu bì lá rất mạnh và lưu dẫn nhanh giúp đưa chất dinh dưỡng rất nhanh đến các tế bào 
  • Kích thích và thúc đẩy cây ra hoa, đậu trái, chống chịu hạn và sâu bệnh
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp