PERKILL

  • Là thuốc trừ sâu thuộc nhóm cúc tổng hợp.
  • Cơ chế tác dụng tiếp xúc, vị độc, xua đuổi và có tác dụng nhanh.
  • Diệt trừ hiệu quả nhiều loại sâu cuốn lá, bọ xít, rệp sáp, sâu xanh.
  • Thể tích thực: 480ml, 1000ml.

Thành phần

Hoạt chất: PERMETHRIN 50% (w/w).

                          Phụ gia: 50% (w/w).

 

Lúa:

 - Sâu cuốn lá:

 + Liều lượng: 0,3-0,38 lít/ha (15/23 ml/bình 25 lít). Phun 400-600 lít nước/ha.

 - Bọ xít:

 + Liều lượng: 0,2-0,3 lít/ha (12/18 ml/bình 25 lít). Phun 400-600 lít nước/ha.

Cà phê:

 - Rệp sáp:

 + Liều lượng: 0,2-0,3 lít/ha (12/18 ml/bình 25 lít). Phun 400-600 lít nước/ha.

Đậu xanh:

 - Sâu xanh

 + Liều lượng: 0,2-0,3 lít/ha (12/18 ml/bình 25 lít). Phun 400-600 lít nước/ha.

Thời điểm phun thuốc:

 - Lúa: 

+ Bọ xít: Phun ngay khi thấy bọ xít xuất hiện

+ Sâu cuốn lá: Phun thuốc khi bướm rộ 3-5 ngày.

- Cà phê: Phun thuốc khi thấy rệp xuất hiện, phun thật đẫm ướt và tập trung vào nơi rệp gây hại.

- Đậu xanh: Phun ướt đẫm lá.

 

  • Cơ chế tác dụng tiếp xúc, vị độc, xua đuổi và có tác dụng nhanh.
  • Diệt trừ hiệu quả nhiều loại sâu cuốn lá, bọ xít, rệp sáp, sâu xanh.

 

  • youtube
  • phone
  • facebook