Co-Panil 700EC

 • Đặc trị các loại cỏ trên ruộng lúa
 • Là thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm, được hỗn hợp 2 hoạt chất nên có tác dụng tiếp xúc và lưu dẫn dùng để diệt rất hiệu quả hầu hết các loại cỏ thuộc 3 nhóm cỏ phổ biến trên ruộng lúa (cỏ hòa bản - cỏ lá rộng và cỏ chác lác).

Thành phần

Hoạt chất: Butachlor 350 g/l + Propanil 350 g/l.

 • Cây trồng: Lúa sạ
 • Đối tượng: Cỏ
 • Liều lượng: 80 ml/ bình 25lit (1,2 - 1,6 lít/ha)
 • Cách dùng: Lượng nước phun 320-400 lít/ha.
 • Phun thuốc sau khi sạ 4-12 ngày
 • Thời gian cách ly: Không xác định
 • Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

 • Đặc trị các loại cỏ trên ruộng lúa
 • Là thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm, được hỗn hợp 2 hoạt chất nên có tác dụng tiếp xúc và lưu dẫn dùng để diệt rất hiệu quả hầu hết các loại cỏ thuộc 3 nhóm cỏ phổ biến trên ruộng lúa (cỏ hòa bản - cỏ lá rộng và cỏ chác lác).

 • youtube
 • phone
 • facebook