THE RICE STAR

 • Là thuốc trị bệnh đặc trị lem lép hạt, đạo ôn, vàng lá.
 • Đặc tính: Với sự tương tác của 2 hoạt chất có tính lưu dẫn mạnh, thẩm thấu nhanh nên thuốc có tính đặc trị lem lép hạt rất cao. Ngoài ra còn phòng trị cả đạo ôn cổ bông và vàng lá hại lúa, giúp hạt lúa no tròn, vàng sáng.
 • Thể tích thực: 250ml

Thành phần

Hoạt chất:

 • Azoxystrobin 200g/lít.
 • Difenoconazole 125g/lít.
 • Chất hỗ trợ 675 g/lít.

Lem lép hạt

 + Liều dùng: 0,3-0,35 lít/ha.

 + Pha 23-27ml/25 lít.

 + Lượng nước phun: 400 lít/ha.

Đạo ôn

 + Liều dùng: 0,35 lít/ha.

 + Pha 27ml/25 lít.

 + Lượng nước phun: 400 lít/ha.

Vàng lá:

 + Liều dùng: 0,25 - -,35 lít/ha.

 + Pha 20-27 ml/25 lít.

 + Lượng nước phun: 400 lít/ha.

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

 • 2 hoạt chất có tính lưu dẫn mạnh và thẩm thấu nhanh.
 • Phòng trị được cả đạo ôn cổ bông và vàng lá hại lúa.
 • Giúp hạt lúa no tròn, vàng sáng.

 • youtube
 • phone
 • facebook