SUPER KOSTIN

  • Là loại thuốc trừ bệnh chuyên trị lem lép hạt lúa.
  • Là thuốc trừ nấm bệnh được kết hợp giữa 2 hoạt chất PROPICONAZOLE và DIFENOCONAZOLE, có tính chất nội hấp và lưu dẫn cao.
  • Đặc trị bệnh đốm vằn và lem lẹp trên hạt lúa.
  • Kích thích lúa xanh, trổ đều hạt vàng sáng, chắc mẩy.
  • Thể tích thực: 100ml, 250ml.

Thành phần

Hoạt chất: 150g PROPICONAZOLE + 150g DIFENOCONAZOLE / lít thuốc.

Lúa:

+ Liều lượng: 250-300ml thuốc/ha, 23-31ml/bình 25 lít.

+ Lượng nước phun: 480-500 lít/ha.

 + Giai đoạn phun: Lúc lúa làm đòng đến sau trổ.

Cà phê:

+ Liều lượng: 400-500ml thuốc/ha, 23-31ml/bình 25 lít, 200-250ml/ 200 lít nước.

+ Lượng nước phun: phun 480-500 lít nước/ha.

 + Giai đoạn phun: Vết bệnh chớm xuất hiện.

Thời gian cách ly: Không sử dụng thuốc trước thu hoạch 14 ngày.

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

- Có tính nội hấp và lưu dẫn cao.

- Được hấp thu nhanh chóng vào cây tròng.

- Khó rửa trôi, hiệu lực kéo dài.

  • youtube
  • phone
  • facebook