SUPER ARMOR

  • Là thuốc trừ bệnh đặc trị thán thư, sương mai.
  • Là thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp, phổ tác động rộng, khi phun thuốc tạo thành lớp giáp bảo vệ cây trồng khỏi nấm xâm nhập.
  • Có thể phun khi cây ra bông để bảo vệ bông với hàm lượng Kẽm(Zn) dễ tiêu, tinh khiết giúp cung cấp Kẽm cho cây trồng (cây trồng cứng và xanh tốt hơn).
  • Khối lượng tịnh: 450g, 950g

Thành phần

Hoạt chất: PROPINEB 700g/kg.

Thán thư: 

 + Liều dùng: 75-100g /bình máy 25 lít hoặc 800g - 1kg/phuy.

 + Lượng nước phun: 500-600 lít/ha.

 + Phun nước đều tán lá cây trồng.

Sương mai:

 + Liều dùng: 75 - 100g /bình máy 25 lít.

 + Lượng nước phun: 500-600 lít/ha.

 + Phun ướt đều tán lá cây trồng.

Trên cây xoài: có thể sử dụng với nồng độ 0.1% (1kg thuốc cho 1000 lít nước).

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

  • Là thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp, phổ tác động rộng, khi phun thuốc tạo thành lớp giáp bảo vệ cây trồng khỏi nấm xâm nhập.
  • Trừ bệnh thán thư hại xoài, cà phê.
  • Trừ bệnh giả sương mai hại dưa hấu, hành.

  • youtube
  • phone
  • facebook