Osbuvang 15GR

  • Là thuốc dạng hạt đặc trị ốc bươu vàng gây hại trên lúa.
  • Thuốc được sản xuất ở dạng bã mồi có chứa chất dẫn dụ ốc đến ăn và chết.
  • Tiết kiệm công lao động và an toàn cho môi trường.
  • Khối lượng tịnh: 800g.

Thành phần

Hoạt chất: METALDEHYDE 15% w/w

Liều lượng: 4kg/ha.

- Rải thuốc nơi ốc thường tập trung.

- Rải trước và sau khi sạ.

- Rải thuốc lúc chiều tối, rải thành từng cụm ở những nơi ốc thường tập trung như: dọc theo rãnh thoát nước, chỗ trũng, xunng quanh bờ ruộng.

- Có thể trộn chung với giống.

Thời gian cách ly: Không xác định

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

  • Là thuốc dạng hạt đặc trị ốc bươu vàng gây hại trên lúa.
  • Tiết kiệm công lao động và an toàn cho môi trường.

  • youtube
  • phone
  • facebook