CO-TRIHEX 280SC

  • Thuốc trừ bệnh Co-Trihex là thuốc chuyên phòng trừ bệnh đạo ôn và thán thư.
  • Đặc tính: Hấp thụ nhanh hoạt chất Hexaconazole giúp giữ xanh lá, thời gian hiệu lực kéo dài, phổ tác dụng rộng.
  • Công dụng: Diệt trừ nhiều loại nấm bệnh hiệu quả cao với: Đạo ôn hai cây LÚA và thán thư hại Cà Phê.
  • Thể tích thực: 250ml, 450ml

Thành phần

Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 250g/l.

Lúa:

+ Liều lượng: 1-1.2 lít/ha, 50-60ml/bình 25 lít.

+ Lượng nước thuốc: phun 2 bình/1000m2.

Thời gian cách ly: Không sử dụng thuốc trước thu hoạch 7 ngày.

Cà phê:

+ Liều lượng: 0,2%, 50ml/bình 25 lít, 400ml/phuy 200 lít.

+ Lượng nước thuốc: phun 600 lít/ha.

- Hấp thụ nhanh các hoạt chất để chăm sóc cho cây.

- Diệt trừ được nhiều loại nấm bệnh với hiệu quả cao.

  • youtube
  • phone
  • facebook