Co-Paclo 15WP

 • Thuốc điều hòa sinh trưởng
 • Giúp bông dài, bông to
 • Tăng khả năng đậu hoa
 • Chặn đọt

Thành phần

Hoạt chất: Paclobutrazol 15% w/w

Phụ gia: 85% w/w

Kích thích sinh trưởng cho lúa

Liều lượng: 0,8kg/ha

Lượng nước phun: 320-400 lít/ha.

Phun thuốc sau khi sạ 20-40 ngày

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

 • Thuốc điều hòa sinh trưởng
 • Giúp bông dài, bông to
 • Tăng khả năng đậu hoa
 • Chặn đọt

 • youtube
 • phone
 • facebook