BYPHAN 800WP XANH

 • Là thuốc trị bệnh đặc trị bệnh thán thư, đốm lá và rỉ sắt.
 • Thuốc được dùng để phòng trừ các loại bệnh hại cây ăn trái (thanh long, xoài, cây có múi..), bệnh hại rau, cà phê, tiêu...
 • Là thuốc trừ nấm tiếp xúc có phổ rộng, bám dính tốt trên bề mặt thân lá.
 • Khối lượng tịnh: 1kg

Thành phần

Hoạt chất:

 • Mancozeb 80% (w/w).
 • Chất phụ gia: 20% (w/w)

Cây ăn trái: bệnh thán thư

 + Liều dùng: 320g - pha trong 100 lít nước.

 + Hoặc 78g thuốc pha trong 1 bình xịt 25 lít nước.

 + Phun ướt đều tán cây.

Ớt: bệnh thán thư

 + Liều dùng: 1.5kg/ha - pha trong 400-600l nước hoặc 62g thuốc pha trong 1 bình xịt 25l nước.

Rau: đốm lá

 + Liều dùng: 2-3.2kg/ha - pha trong 300-600l nước hoặc 125g thuốc pha trong 1 bình xịt 25l nước.

Cà phê: Rỉ sắt

 + Liều dùng: 1-1.5kg/ha - pha trong 500-1000l nước hoặc 37g thuốc pha trong 1 bình xịt 25l nước.

Thời gian cách ly: Không sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

 + Liều dùng: 0,35 lít/ha.

 + Pha 27ml/25 lít.

 + Lượng nước phun: 400 lít/ha.

Vàng lá:

 + Liều dùng: 0,25 - -,35 lít/ha.

 + Pha 20-27 ml/25 lít.

 + Lượng nước phun: 400 lít/ha.

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

 • Là thuốc trừ nấm tiếp xúc có phổ rộng, bám dính tốt trên bờ mặt thân lá.
 • Thuốc bền dưới ánh nắng và mưa ẩm, không gây hiện tượng kháng thuốc.

 • youtube
 • phone
 • facebook