CON CÒ KALIBO

 • Cung cấp đồng thời Kali và Bo cho cây trồng trong giai đoạn chuẩn bị ra hoa và hình thành trái
 • Tăng chất lượng trái, rau nhờ vào cơ thể điều hoa sinh trưởng và tổng hợp protein
 • Thụ phấn tốt, đậu trái nhiều
 • Tăng sức sống cho cây trồng
 • Giảm rụng hoa và trái non
 • Khối lượng tịnh: 70g, 1kg 

Thành phần

Phân bón lá hòa tan cao cấp sản xuất độc quyền theo tiêu chuẩn PHÁP QUỐC


Đạm tổng số 2%
Lân hữu hiệu 2%

Kali hữu hiệu (K2Ohh)

40%
Lưu huỳnh (S) 12%
Magie (Mg) 1,5%
Bo (B) 18.000 ppm

Cây ăn trái: Xoài, nhãn, sầu riêng, cam quýt, mãn cầu, thanh long, chôm chôm

+ Liều lượng: 31-46 g/25lit. Phun (tưới) trước khi cây trổ hoa và khi tượng trái non, chống rụng trái và hoa.

Tiêu, cà phê, điều

+ Liều lượng: 31-46 g/25lit. Phun trước khi cây trổ hoa và khi tượng trái no, chống rụng trái và hoa.

Dưa hấu, dưa leo, cà chua, các loại đậu..

+ Liều lượng: 15-31 g/25lit. Phun (tưới) trước khi cây trổ hoa và khi tượng trái non.

Lúa, bắp

+ Liều lượng: 15-31 g/25lit. Phun (tưới) sau khi cây trổ đều, phun râu chống rụng hạt lúa.

Rau cải, bắp cải, susplo, su hào, cải thảo...

+ Liều lượng: 15-31 g/25lit. Phun (tưới) khi cây được 15-30 ngày, chống bệnh đỏ ruột do phenole, giúp kháng bệnh.

Lưu ý: sau khi nhú mắc oai: 200g (tưới) cho 1 gốc (cây 7 năm tuổi trở lên). Tưới khi đất đủ ẩm, chống rụng bông và trái non.

Chặn đọt: 1kg Kalibo + 1lit Pk500 cho 200lit nước (khi cây có mũi giáo). 

No. Files.
1 CHUNG CHI PHONG THI NGHIEM DAT CHUAN VILAS 1207.pdf Tài liệu

 • Thụ phấn tốt, đậu trái nhiều
 • Cung cấp đồng thời Kali và Bo cho cây trồng trong giai đoạn chuẩn bị ra hoa và hình thành trái

 • youtube
 • phone
 • facebook