CON CÒ COFOLI Bmo

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI Bmo có hàm lượng NPK, vi lượng Bo, Molybdemnum cân đối và chiết xuất rong biển ngăn ngừa và bổ sung kịp thời sự thiếu hụt NPK, Bo và Molybdemnum cho các loại cây trồng
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây công nghiệp.

Thành phần

Phân bón lá COFOLI nhập khẩu chứa các thành phần dinh dưỡng

Đạm tổng số (Nts) 40 g/l
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 100 g/l
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 78,8 g/l
Bo (B) 50.000 mg/l
Molipđen (Mo) 40.000 mg/l
pHH2O 8,5
Tỷ trọng 1,35

Dùng để bón lá cho lúa, cây ăn trái, cây rau, cà phê, tiêu.

- Cây lúa: 35-60 ml/bình 20 lít, 45-75 ml/bình 25 lít, 350-600 ml/phuy 200 lít nước. Phun xịt khi đón đòng, phun cách nhau 10-15 ngày.

- Cây ăn trái: 35-60 ml/bình 20 lít, 45-75 ml/bình 25 lít, 350-600 ml/phuy 200 lít nước. Phun xịt khi trổ bông, phun cách nhau 10-15 ngày.

- Cây dưa leo, dưa hấu, bầu bí, cà chua, v.v: 35-60 ml/bình 20 lít, 45-75 ml/bình 25 lít, 350-600 ml/phuy 200 lít nước. Phun lần đầu sau 20-30 ngày gieo hạt, 2-3 phun xịt lại sau 10-15 ngày.

- Cây cà phê, hồ tiêu, v.v: 200-300 ml/200 lít nước. Phun xịt khi trổ hoa và đậu trái non.Dùng để bón lá cho lúa, cây ăn trái, cây rau, cà phê, tiêu.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI Bmo có hàm lượng NPK, vi lượng Bo, Molybdemnum  cân đối và chiết xuất rong biển ngăn ngừa và bổ sung kịp thời sự thiếu hụt NPK, Bo và Molybdemnum cho các loại cây trồng
  • Tăng khả năng thụ phấn, tăng đậu trái, chống rụng trái non 
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây công nghiệp.

  • youtube
  • phone
  • facebook