COFOLI HUMIC

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI HUMIC có chứa các chất chiết xuất từ rong biển, axit amin từ thảo mộc và polisaccarit, thẩm thấu qua biểu bì lá rất mạnh và lưu dẫn nhanh giúp đưa chất dinh dưỡng rất nhanh đến các tế bào 
  • Kích thích và thúc đẩy cây ra hoa, đậu trái, chống chịu hạn và sâu bệnh
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp

Thành phần

Phân bón lá COFOLI nhập khẩu chứa các thành phần dinh dưỡng

Đạm tổng số (Nts) 1,5%
Axít fulvic (% khối lượng axít fulvic) 20%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 4,3%
Axít humic (% khối lượng axít humic) 0,5 %
pHH2O 5
Tỷ trọng 1,22

Dùng để bón lá cho rau ăn lá.

- Cây rau ăn lá: 15-20 ml/bình 16 lít, 20-25 ml/bình 20 lít, 25-30ml/bình 25 lít, 200-250 ml/phuy 200 lít.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 Certificate of Accreditation ISO17025 2017.pdf Tài liệu

  • Phân bón lá CON CÒ COFOLI HUMIC có chứa các chất chiết xuất từ rong biển, axit amin từ thảo mộc và polisaccarit, thẩm thấu qua biểu bì lá rất mạnh và lưu dẫn nhanh giúp đưa chất dinh dưỡng rất nhanh đến các tế bào 
  • Kích thích và thúc đẩy cây ra hoa, đậu trái, chống chịu hạn và sâu bệnh
  • Dùng để bón lá cho hoa, cây ăn trái, lúa, cây ăn trái và cây công nghiệp

  • youtube
  • phone
  • facebook