ORGANICONCO

 • Là phân bón hữu cơ sinh học cao cấp có dinh dưỡng thành phần dinh dưỡng hoàn toàn là hữu cơ.
 • Giúp cây trồng hấp thu các dinh dưỡng dễ dàng từ đất.
 • Giúp cải thiện cấu trúc đất, làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ ẩm.
 • Cung cấp và kích thích vi sinh vật có lợi trong đất phát triển.
 • Giúp cây phát triển mạnh, tăng sức đề kháng sâu bệnh hại
 • Khối lượng tịnh: 25kg.

Thành phần

 • Hữu cơ   : 65%
 • Độ ẩm    : 12%
 • Tỉ lệ C/N : 9
 • Ph H2O   : 6.9

 • Cây lương thực: Bón lót 500-1000kg/ha/lần.
 • Cây hoa, rau màu: Bón lót 500-1000kg/ha/lần.
 • Cây ăn quả: 500-1500 kg/ha/lần, bón trước khi ra hoa, bón thúc (kết hợp với phân bón NPK) vào giai đoạn nuôi trái và bón sau khi thu hoạch.
 • Cây công nghiệp ngắn ngày: Bón lót 500-1000 kg/ha/lần.
 • Cây công nghiệp dài ngày: 500-1500 kg/ha/lần, bón trước khi ra hoa, bón thúc (kết hợp với phân bón NPK) vào giai đoạn nuôi trái và bón sau khi thu hoạch.

Liều lượng sử dụng tùy thuộc vào loại đất, tình trạng đất và loại cây trồng.

 • Sử dụng phù hợp cho các loại cây trồng.
 • Dinh dưỡng trong phân bón hoàn toàn là hữu cơ, không gây cháy rễ, hoàn toàn không có mầm móng cỏ dại, sâu bệnh.

 

 • youtube
 • phone
 • facebook