ANTI ALUM

 • Là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ độc quyền từ Pháp.
 • Giúp cây trồng hấp thu các dinh dưỡng dễ dàng từ đất.
 • Cung cấp các nguyên tố đa, trung, vi lượng cần thiết cho cây trồng.
 • Với thành phần 100% Kali Sulphat cộng với công nghệ USP, giúp đẩy Clo ra xa rễ, chống tích tụ muối và tăng độ pH đất.
 • Giúp cây trồng kháng được phèn, mặn.
 • Phục hồi cây trồng sau khi bị nhiễm phèn, mặn.
 • Khối lượng tịnh: 50kg.

Thành phần

 • Đạm tổng số   : 20%
 • Lân tổng số     : 15%
 • Canxi (Ca)       : 4.2
 • Lưu Huỳnh (S) : 3

Cây ăn trái: Bón 0,5-1kg/cây/lần bón (tùy vào tuổi và loại cây để điều chỉnh lượng phân bón phù hợp)

Kết hợp với các loại phân bón: ANIMA, ORGANICONCO, BASEOS, CANXI NITRATE AND NPK 15-15-15 để cung cấp được đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng chống được phèn, mặn.

 • 100% SOP + USP
 • Chống tích tụ muối
 • Tăng độ pH cho đất
 • Giúp cây trồng kháng được phèn, mặn và phục hồi cây nhanh chóng sau khi bị nhiễm.
 • Cung cấp được đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây trồng.