Mục tiêu

Dẫn đầu thị trường về chất lượng và chính sách chăm sóc mùa màng cho nông dân. Cung cấp dịch vụ kho vận chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ

Tạo dựng được niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng.

Đảm bảo bảo vệ môi trường và an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên.

Tạo dựng niềm tin cho người lao động bằng những chính sách tuyển dụng. Ưu đãi và tạo cơ hội phát triển cho người lao động ở mọi cấp độ.

Misson image

  • youtube
  • phone
  • facebook