Công nghệ N-Protect

logo NProtect

N-Protect là hoạt chất hạn chế thất thoát đạm do bay hơi. N-Protect được sản xuất bởi Solvay, Bỉ, một tâp đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hóa chất. N-Protect được phủ và thấm sâu vào từng viên phân, giúp tiết kiệm 20-30% lượng urea cần bón. N-PROTECT ức chế quá trình chuyển hóa Urea thành amoniac bay vào không khí.

Qua các thí nghiệm thực tế trên đồng ruộng N-Protect thể hiện ưu thế vượt trội so với đối chứng. Chỉ sử dụng bằng 70-80% urea thông thường nhưng năng suất của đạm N-Protect lại tăng thêm 10-15 cho nhiều loại cây trồng. Bên cạnh đó, đây cũng là giải pháp kỹ thuật tiên tiến giúp bà con nông dân giảm chi phí phân bón, công vận chuyển và N-Protect chính là biểu tượng của nền nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.

  • youtube
  • phone
  • facebook