HERBI RICE

 • Là thuốc trừ cỏ chuyên trừ các loại cỏ hòa bản, lá rộng, chác lác.
 • Đặc tính: Là thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm, được hỗn hợp 2 hoạt chất nên có tác dụng tiếp xúc và lưu dẫn dùng để diệt rất hiệu quả hầu hết các loại cỏ thuộc 3 nhóm cỏ phổ biến trên ruộng lúa (cỏ hòa bản, lá rộng, chác lác).
 • Thể tích thực: 450ml, 500ml.

Thành phần

Hoạt chất:

 • Butachlor 350 g/lít.
 • Protanil 350 g/lít.

 • Liều lượng: 80 ml/ bình 25 lít (1,2-1,6 lít/ha).
 • Lượng nước phun: 320-400 lít/ha.
 • Phun thuốc sau khi sạ 4-12 ngày.
 • Phun thuốc khi cỏ dưới 3 lá.
 • Rút cạn nước khi phun thuốc (đất phải đủ ẩm), sau khi phun 1-2 ngày cho nước vào ruộng và giữ nước càng lâu càng tốt.
 • Không để ruộng quá khô, nứt nẻ trước và sau khi phun thuốc.
 • Không phun thuốc khi nhiệt độ quá thấp.

 • Là thuốc trừ cỏ chọn lọc tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm.
 • Được hỗn hợp 2 hoạt chất nên có tác dụng tiếp xúc và lưu dẫn dùng để diệt hầu hết các loại cỏ rất hiệu quả.
 • Thời gian cách ly: Không xác định

 • z2936698669250 5cb2f045485c15f6d3dcb0e9c0a8556e
 • z2936698658065 ee5be1dc23ab71908c7574b9b0a9334f
 • z2936698669265 2061933cd7cbd6f3eb2b0f09de24a54b