NPK CON CÒ 14-7-21 (Con Cò Cây Tiêu)

  • Hạt phân: dạng miễng  
  • Phân bón CON CÒ NPK 14-7-21+1,4Ca+9S là  phân bón cao cấp hoàn chỉnh được sản xuất theo công nghệ độc quyền của Pháp. CON CÒ NPK 14-7-21+1,4Ca+9S chứa hàm lượng dinh dưỡng đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O), các yếu tố trung vi lượng cần thiết cho tất cả các loại cây trồng, đặc biệt dành cho HỒ TIÊU
  • Tùy từng loại cây trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng mà lượng bón khác nhau. Nhà nông cần xem kỹ hướng dẫn sử dụng ở mặt sau bao bì
  • Công nghệ sản xuất độc quyền theo công nghệ PHÁP
  • Khối lượng tịnh: 50 kg 

Thành phần

Phân bón NPK cao cấp chuyên dùng cho HỒ TIÊU

Đạm tổng số (Nts) 14%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 21%
Canxi (Ca) 1,4%
Lưu huỳnh (S) 9%
Độ ẩm 2%

- Cây hồ tiêu:

+ Giai đoạn trổ bông: 300-350 g/gốc/lần bón.

+ Giai đoạn đậu trái: 300-350 g/gốc/lần bón.

+ Giai đoạn trái phát triển: 350-400 g/gốc/lần bón.

+ Sau khi thu hoạch: 350-400 g/gốc/lần bón.

- Cây rau màu: 50-100 kg/ha/lần bón.

- Cây ăn trái: 100-150 kg/ha/lần bón.

- Cây công nghiệp: 100-150 kg/ha/lần bón.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 CHUNG CHI PHONG THI NGHIEM DAT CHUAN VILAS 1207.pdf Tài liệu

  • Ra rễ mạnh, phục hồi hệ rễ, cải tạo bộ rễ, đẻ nhánh nhiều
  • Chùm quả dài, đóng hạt dài, phẩm chất hạt tốt