CON CÒ NPK 30-20-5

Thành phần

  • Hạt phân: dạng hạt 3 màu
  • Phân bón NPK Con Cò 30 - 20 - 5 là loại phân bón hoàn chỉnh chứa hàm lượng dinh dưỡng đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) và các yếu tố cần thiết cho tất cả các loại cây trồng
  • Tùy từng loại cây trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng mà lượng bón khác nhau. Nhà nông cần xem kỹ hướng dẫn sử dụng ở mặt sau bao bì
  • Khối lượng tịnh: 50 kg 

Dùng để bón rễ cho lúa, bắp, rau màu, cây ăn trái.

- Cây lúa:

+ 7-10 ngày sau sạ: 100-150 kg/ha/lần bón.

+ 18-22 ngày sau sạ: 100-150 kg/ha/lần bón.

- Cây bắp lai: 400-450 kg/ha/vụ, chia làm 3 lần bón, cần bón thêm Kali.

- Cây ăn trái: 1-1,5 kg/cây/lần bón, bón sau thu hoạch.

- Cây rau: 100-150 kg/ha/lần bón, bón 1-2 lần/vụ.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

Đa lượng  
Đạm tổng số (Nts)

30%

Lân hữu hiệu (P2O5hh)

20%

Kali hữu hiệu (K2Ohh)

5%

Độ ẩm

2%