CON CÒ NPK 18-6-6

 • Hạt phân: dạng hạt 1 màu tan nhanh trong mùa khô 
 • Phân bón NPK Con Cò 18-6-6 là  phân bón cao cấp hoàn chỉnh chứa hàm lượng dinh dưỡng đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) và các yếu tố vi lượng cần thiết cho cà phê, ca cao, mắc ca và hồ tiêu.
 • Tùy từng loại cây trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng mà lượng bón khác nhau. Nhà nông cần xem kỹ hướng dẫn sử dụng ở mặt sau bao bì
 • Công nghệ sản xuất độc quyền theo của Pháp
 • Khối lượng tịnh: 50 kg 

Thành phần

Chuyên dùng cho cà phê & hồ tiêu mùa khô

Đa lượng  
Đạm tổng số (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
Vi lượng  
Kẽm (Zn) 1,000 ppm
Bo (B) 500 ppm
Độ ẩm 2%

Chuyên dùng để bón cho cây cà phê, ca cao, mắc ca: 200-300 kg/ha/lần bón

 • Bón sau thu hoạch hoặc vào mùa khô hoặc 5 ngày sau khi trồng.
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.200-300 kg/ha/lần bón.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

No. Files.
1 CHUNG CHI PHONG THI NGHIEM DAT CHUAN VILAS 1207.pdf Tài liệu

 • Ra hoa đều, trổ bông đồng loạt, tăng khả năng thụ phấn
 • Đậu trái tối đa, dưỡng trái, trái lớn đều, chống thối trái, khô trái
 • Hạn chế rụng trái non trong mùa khô và đầu mùa mưa
 • Chùm trái nhìu, to nhân, chắc hạt, nặng hạt, bóng hạt