CON CÒ NPK 15-9-13

Thành phần

  • Hạt phân: dạng hạt 1 màu
  • Phân bón NPK Con Cò 15 - 9 - 13 + 10S + 0,005B là loại phân bón hoàn chỉnh chứa hàm lượng dinh dưỡng đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) và các yếu tố trung vi lượng thiết yếu cho Rau và Hoa.
  • Tùy từng loại cây trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng mà lượng bón khác nhau. Nhà nông cần xem kỹ hướng dẫn sử dụng ở mặt sau bao bì. 
  • Khối lượng tịnh: 25kg 

Dùng để bón rễ cho cây rau, hoa.

- Cây rau ăn lá:

+ 5-7 ngày sau trồng: 10-15 kg/1000 m2/lần bón.
+ 12-15 ngày sau trồng: 15-20 kg/1000 m2/lần bón.
+ 20-25 ngày sau trồng: 15-20 kg/1000 m2/lần bón.

- Cây dưa leo, bầu, bí, cải bông, cải bắp:

+ Bón lót: 15-20 kg/1000 m2/lần bón.
+ 7-10 ngày sau trồng: 15-20 kg/1000 m2/lần bón.
+ 15-20 ngày sau trồng: 20-25 kg/1000 m2/lần bón.
+ 35-40 ngày sau trồng: 20-25 kg/1000 m2/lần bón.

- Cây rau các loại:

+ Bón lót: 10-15 kg/1000 m2/lần bón.
+ 10-15 ngày sau trồng: 20-25 kg/1000 m2/lần bón.
+ 25-30 ngày sau trồng: 20-25 kg/1000 m2/lần bón.
+ 40-45 ngày sau trồng: 20-25 kg/1000 m2/lần bón.

- Cây hoa các loại:

+ Bón lót: 30-40 kg/1000 m2/lần bón.
+ 15-20 ngày sau trồng: 40-50 kg/1000 m2/lần bón.
+ 35-40 ngày sau trồng: 50-60 kg/1000 m2/lần bón.
+ 55-60 ngày sau trồng: 40-50 kg/1000 m2/lần bón.

Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất

 

Đa lượng  
Đạm tổng số (Nts)

15%

Lân hữu hiệu (P2O5hh)

9%

Kali hữu hiệu (K2Ohh)

13%

Trung vi lượng  
Lưu huỳnh (S)

10%

Bo (B)

500 ppm

Độ ẩm

2%